ShanShui Inn

Address: Building 7, Lakeside Ancient Village, Binjiang Road, Tunxi District, Huangshan

Tel:13399592865Shanshui Boutique Hotel

Address: B05, Lane IN, Liyang, Tunxi District, Huangshan, near the underground parking lot.

Tel:15905595858Huangshan Seeing Inside Hostel

Address: Liyang Old Street Archway A01, near Tunxi Old Street, opposite to Xie Yu Tea House

Tel:13955991168Shanshuijian Suzai Shanjian Boutique Hostel  

Address: No. 001 Dengkexing Natural Village, Monk Liao Village, Jinhua Township

Tel:18072316133


Shanshuijian Zuilitou Boutique Hostel Hotel

Address: Gujing Cultural Park, Xinghua Village, No. 418 Cuiwei West Road, Guichi District, Chizhou City, Anhui Province

Tel:18705667999Shanshuijian Youjianfuyu Boutique Hostel Hotel

Address: Fengsheng Park, Shiye Town, Dantu District, Zhenjiang City, Jiangsu Province

Tel:13376042157Shanshuijian Yagufenglin Boutique Hostel

Address: Yagu Fenglin Resort Hotel (formerly Yeqi Forest Farm)

Tel:(0571)64992888Huazhu Bujianshan Boutique Hostel

Tel:13305597661

Address: 05 Matian Street, Biyang Town, Huang County, Anhui  Heiduo Baishao Boutique Hostel

  Tel:18155907558

  Address: 5-10 Matian Street, Shexian County, Huangshan City


  Ming Quan Boutique Hostel

  Tel:18805599168

  Address: No. 18 Tea Culture Village, Zhaixi (in the courtyard of Chunying Tea Factory)